Monitor
Samorządu Studentów UW

Uchwala nr M/11/11/KB/2020 w sprawie delegowania kandydat6w na przedstawicieli studentów do Rektorskiej Komisji ds. oceny wniosków stypendialnych

Data wydania

04.03.2020

Rok

2020

Status aktu prawnego

nieobowiązujący

Kategorie

02. Uchwały Zarządu Samorządu Studentów UW - merytoryczne, 13. Wszystkie

Dodatkowe informacje

brak
© Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego