Monitor
Samorządu Studentów UW

Zarządzenie Nr 30 w sprawie określenia katalogu aktów prawnych uchwalanych przez organy Samorządu Studentów podlegających przedłożeniu w Biurze Zarządu

Data wydania

04.04.2022

Rok

2022

Status aktu prawnego

Obowiązujący

Kategorie

01. Zarządzenia Przewodniczącego Samorządu Studentów UW, 20. Wszystkie

Dodatkowe informacje

brak
© Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego